Oferta

Szanowni Państwo
Prezentujemy ofertę szkoleniową na bieżący rok szkolny. Opiera się ona na dwóch rodzajach szkoleń prowadzonych w formie obozów stacjonarnych 3,4 i 5 – cio dniowych, oraz szkoleń specjalistycznych prowadzonych w szkole. Szkolenia te zostały zunifikowane tak, aby uczniowie osiągali korzyści płynące z odbycia takiego szkolenia. Dlatego też po odbytym szkoleniu uczniowie otrzymują CERTYFIKATY oraz ZAŚWIADCZENIA o konkretnie nabytych umiejętnościach, które mogą mieć wpływ na wyniki procesu rekrutacji do służb mundurowych, w którym za posiadanie tych umiejętności nadaje się dodatkowe punkty. Szkolenia prowadzone są według zaleceń Ministra właściwego do spraw Edukacji Narodowej, wytycznych Ministra Obrony Narodowej oraz Kuratoriów Oświaty w sprawie Innowacji Pedagogicznych dla Bezpieczeństwa.

 

WSZYSTKIE PROPONOWANE PAŃSTWU NASZE OBOZY ZAWIERAJĄ W SOBIE NAUKĘ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNIE POŻYTECZNYCH,
KTÓRE UCZNIOWIE MOGĄ RÓWNIEŻ WYKORZYSTYWAĆ W ŻYCIU CODZIENNYM I W SZKOLE.

 

 

Nasza propozycja to:

OBOZY 3 DNIOWE

OBÓZ INTERNAL
SZKOLENIE / OBÓZ WOJSKOWY W SZKOLE I W JEJ REJONIE BEZ POTRZEBY WYJEŻDŻANIA, BEZ KOSZTÓW TRANSPORTU, DELEGACJI, MĘCZĄCEJ PODRÓŻY. ZAPROŚ NAS DO SIEBIE !

Plan szkolenia dostosowany do warunków terenowych w rejonie szkoły układany jest indywidualnie dla konkretnych szkół i klas. Szkolenie obejmuje zajęcia dzienne i nocne.
Oszczędzają Państwo na:

 • Kosztach transportu kadetów na obóz (opłata za autobus)
 • Kosztach delegowania opiekunów poza szkołę
 • Kosztach zakwaterowania i wyżywienia uczniów.

Koszty, które Państwo ponosicie to tylko i wyłącznie koszt zakwaterowania i wyżywienia w internacie lub w budynku szkoły delegowanych do szkolenia Instruktorów Kadet.pl.
Ćwiczenia i zmagania kadetów w okolicy szkoły będą również reklamą Państwa klas mundurowych i mogą stanowić zachętę dla przyszłych uczniów.

Tematyka szkoleń.

 • I pomoc rany (ćwiczenia z wykorzystaniem sztucznej krwi i sztucznych ran), AED, BLS, KED, MEDEWAC i Dragon System, szkolenie kryzysowe, symulacja zdarzeń, ratownictwo.
 • Szkolenie Bojowe – Taktyka zielona, czarna, działania specjalne – wojskowe, działania specjalne -policyjne, System Golan, rajd, dywersja, sabotaż, rozpoznanie, komunikacja. Szkolenie z wykorzystaniem atrap broni palnej, markerów paintball, replik ASG.
 • Szkolenie strzeleckie taktyka strzelecka, walka ogniowa, strzelania dynamiczne, Combat, taktyczna obsługa broni, BLOS, techniczne systemy wsparcia strzelca i ich obsługa (celowniki holograficzne, kolimatorowe, laserowe). Szkolenie z wykorzystaniem atrap broni palnej i replik ASG.
 • Techniki Linowe poziome, pionowe i transportowe.
 • Baza organizacja, budowa, funkcjonowanie, przetrwanie, techniki survivalowe, elementy SERE
 • Pole walki – wybrane zagadnienia (PAINTBALL) – zasady pola walki, walka ogniowa, działania zespołu bojowego w działaniach specjalnych. (dopłata 15 zł.)
 • I wiele innych zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły.

Uczniowie po zakończonym obozie INTERNAL otrzymują Certyfikat ukończenia tego szkolenia certyfikowane przez Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych oraz Stowarzyszenie Instruktorów Służb Mundurowych.

OBÓZ PIECHOTY GÓRSKIEJ 3
Szkolenie wojskowe obejmujące podstawowe zagadnienia szkoleniowe jednostek wojskowych z dziedziny taktyki wspólnej dla wszystkich służb mundurowych. Jest obozem specjalizującym uczniów w zakresie działań górskich. Nauka prowadzona jest z wykorzystaniem atrap broni palnej oraz markerów Paintball. W trakcie szkolenia uczniowie realizują takie tematy jak:

 • Taktyka – uczniowie uczą się zasad działania zespołu bojowego oraz dowodzenia takim zespołem, rozwiązując wybrane zadania taktyczne (paintball). Uczniowie samodzielnie realizują zagadnienia taktyczne jako dowódcy zespołów bojowych.
 • Techniki Linowe –celem szkolenia jest zapoznanie uczniów ze sprzętem specjalistycznym oraz pokonywania przeszkód terenowych pionowych i poziomych oraz transport za pomocą sprzętu specjalistycznego.
 • I pomoc (Czerwona Taktyka) obejmująca praktyczny trening ratownictwa prowadzony w oparciu o sztuczne rany oraz sztuczną krew, czynności BLS u osoby dorosłej oraz dziecka , naukę i obsługę defibrylatora zewnętrznego AED, naukę wykorzystania kamizelki KED oraz czynności ratowniczych podczas zdarzenia drogowego. Podczas tego szkolenia uczniowie biorą udział w realistycznie inscenizowanych scenariuszach zdarzeń, które prowadzone są w nieoczekiwanych przez uczniów chwilach. Szkoła zyskuje grupę dobrze wyszkolonych operatorów apteczek szkolnych i uczniów mogących swoją wiedzą i umiejętnościami wesprzeć zabezpieczenie ratownicze wycieczek szkolnych, imprez, itp. Szkolenie szczególnie polecane dla uczniów zrzeszonych w OSP.
 • Szkolenie Kryzysowe – uczniowie nauczani są zachowań w sytuacjach kryzysowych. Instruktorzy wyposażają uczniów w narzędzia oraz wiedzę pozwalającą im na radzenie sobie w sytuacjach trudnych np. w górach, nad jeziorami, podczas zdarzeń losowych, itp


Uczniowie po zakończonym obozie PIECHOTY GÓRSKIEJ 3 otrzymują:

  • Certyfikaty ukończenia tego szkolenia certyfikowane przez Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych oraz Stowarzyszenie Instruktorów Służb Mundurowych.
  • Certyfikat potwierdzający szkolenie sanitarne z zakresu I pomocy
  • Kartę ICE

OBOZY 5–cio DNIOWE

OBÓZ TARGET 4
Szkolenie wojskowe obejmujące podstawowe zagadnienia szkoleniowe jednostek wojskowych z dziedziny taktyki wspólnej dla wszystkich służb mundurowych. Nauka prowadzona jest z wykorzystaniem atrap broni palnej oraz markerów Paintball. Obóz „TARGET 4” przeznaczony jest dla uczniów, którzy posiadają już wiedzę podstawową z zakresu taktyk, topografii, rozpoznania, itp. Stanowi wyższy stopień wtajemniczenia i nauki. W trakcie szkolenia uczniowie realizują takie tematy jak:

   • Taktyka – uczniowie uczą się zasad działania zespołu bojowego oraz dowodzenia takim zespołem, rozwiązując wybrane zadania taktyczne z zakresu rozpoznania, topografii, maskowania, survivalu, walki ogniowej, szturmu i zasadzki. Uczniowie realizują zagadnienia KONKRETNEJ MISJI BOJOWEJ wykorzystując w działaniach markery PAINTBALL oraz nabyte umiejętności.
   • Techniki Linowe –celem szkolenia jest zapoznanie uczniów ze sprzętem specjalistycznym oraz pokonywania przeszkód terenowych pionowych i poziomych za pomocą sprzętu specjalistycznego oraz praktycznego zastosowania tego sprzętu w działaniach taktycznych.
   • I pomoc (Czerwona Taktyka) obejmująca praktyczny trening ratownictwa prowadzony w oparciu o sztuczne rany oraz sztuczną krew, czynności BLS u osoby dorosłej oraz dziecka, naukę i obsługę defibrylatora zewnętrznego AED oraz czynności ratowniczych podczas zdarzenia drogowego. Podczas tego szkolenia uczniowie biorą udział w realistycznie inscenizowanych scenariuszach zdarzeń, które prowadzone są w nieoczekiwanych przez uczniów chwilach. Szkoła zyskuje grupę dobrze wyszkolonych operatorów apteczek szkolnych i uczniów mogących swoją wiedzą i umiejętnościami wesprzeć zabezpieczenie ratownicze wycieczek szkolnych, imprez, itp.
   • Szkolenie Kryzysowe – uczniowie nauczani są zachowań w sytuacjach kryzysowych. Instruktorzy wyposażają uczniów w narzędzia oraz wiedzę pozwalającą im na radzenie sobie w sytuacjach trudnych np. w górach, nad jeziorami, podczas zdarzeń losowych, itp.

Uczniowie po zakończonym obozie TARGET 4 otrzymują:

   • Certyfikaty ukończenia tego szkolenia certyfikowane przez Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych oraz Stowarzyszenie Instruktorów Służb Mundurowych. Po zakończonym szkoleniu uczniowie otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu taktyk wojskowych i policyjnych na poziomie unitarnym oraz ukończenia podstawowego szkolenia technik linowych.
   • Certyfikat potwierdzający szkolenie sanitarne z zakresu I pomocy
   • Kartę ICE
OBÓZ PIECHOTY GÓRSKIEJ 5
Szkolenie wojskowe obejmujące podstawowe zagadnienia szkoleniowe jednostek wojskowych z dziedziny taktyki – wspólnej dla wszystkich służb mundurowych. Jest obozem specjalizującym uczniów w zakresie działań górskich. Nauka prowadzona jest z wykorzystaniem atrap broni palnej oraz markerów Paintball z zakresu rozpoznania, topografii, maskowania, survivalu, walki ogniowej, szturmu i zasadzki.
.W trakcie szkolenia uczniowie realizują takie tematy jak:

   • Taktyka – uczniowie uczą się zasad działania zespołu bojowego oraz dowodzenia takim zespołem, rozwiązując wybrane zadania taktyczne . Uczniowie samodzielnie realizują zagadnienia taktyczne jako dowódcy zespołów bojowych. Przez dwa dni uczniowie realizują zagadnienia KONKRETNEJ MISJI BOJOWEJ wykorzystując w działaniach markery PAINTBALL oraz nabyte umiejętności.
   • Techniki Linowe –celem szkolenia jest zapoznanie uczniów ze sprzętem specjalistycznym oraz pokonywania przeszkód terenowych pionowych i poziomych oraz transport za pomocą sprzętu specjalistycznego.
   • Baza – uczniowie uczą się tworzenia bazy, jej ochrony oraz elementów survivalu pola walki na terenie wroga (ćwiczenie z zakresu pododdziałów specjalnych).
   • I pomoc (Czerwona Taktyka) obejmująca praktyczny trening ratownictwa prowadzony w oparciu o sztuczne rany oraz sztuczną krew, czynności BLS u osoby dorosłej oraz dziecka, naukę i obsługę defibrylatora zewnętrznego AED, naukę wykorzystania kamizelki KED oraz czynności ratowniczych podczas zdarzenia drogowego. Podczas tego szkolenia uczniowie biorą udział w realistycznie inscenizowanych scenariuszach zdarzeń, które prowadzone są w nieoczekiwanych przez uczniów chwilach. Szkoła zyskuje grupę dobrze wyszkolonych operatorów apteczek szkolnych i uczniów mogących swoją wiedzą i umiejętnościami wesprzeć zabezpieczenie ratownicze wycieczek szkolnych, imprez, itp. Szkolenie szczególnie polecane dla uczniów zrzeszonych w OSP.
   • Szkolenie Kryzysowe – uczniowie nauczani są zachowań w sytuacjach kryzysowych. Instruktorzy wyposażają uczniów w narzędzia oraz wiedzę pozwalającą im na radzenie sobie w sytuacjach trudnych np. w górach, nad jeziorami, podczas zdarzeń losowych, itp

Uczniowie po zakończonym obozie PIECHOTY GÓRSKIEJ 5 otrzymują:

   • Certyfikaty ukończenia tego szkolenia certyfikowane przez Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych oraz Stowarzyszenie Instruktorów Służb Mundurowych. Po zakończonym szkoleniu uczniowie otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu taktyk wojskowych i policyjnych na poziomie zaawansowanym oraz zaawansowanego szkolenia technik linowych w formacjach skalnych.
   • Certyfikat potwierdzający szkolenie sanitarne z zakresu I pomocy
   • Kartę ICE
ZAJĘCIA DODATKOWE
Każdy z programów powyższych obozów może zostać zmodyfikowany przez wybranie takich zagadnień jak:

   • Musztra i ceremoniał wojskowy
   • Rozpoznanie
   • Baza i Szkolenie saperskie
   • Terenoznawstwo i bytowanie (survival)
   • Nauka i przygotowanie do rekrutacji do służby wojskowej, Policji, NSR i innych służb mundurowych na bazie aktualnych testów rekrutacyjnych
   • Taktyka policyjna i antyterrorystyczna (czarna)
   • Walka wręcz. (techniki policyjne)
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
Zajęcia specjalistyczne to forma szkoleniowa polegająca na prowadzeniu w Ośrodku Szkolenia lub Szkole zajęć jednotematycznych tj.

   • Szkolenie wysokościowe w skałkach Jury Krakowsko- Częstochowskiej lub w Karkonoszach;
   • Taktyki wojskowej (zielonej) – jednodniowe gry taktyczne z wykorzystaniem markerów do Paintballa
   • Taktyki policyjnej (czarnej) – jednodniowe gry taktyczne z wykorzystaniem markerów do Paintballa
   • Szkolenia sanitarnego i ratownictwa – szkolenie od jednego do trzech dni obejmujące naukę opatrywania urazów i ran (ćwiczenia na sztucznych ranach i sztucznej krwi) naukę zasad BLS, obsługi zewnętrznego defibrylatora AED, wykorzystania i stosowania kamizelki KED oraz noszy specjalistycznych, działania ratunkowe w warunkach stresu (realistyczne scenariusze zdarzeń w miejscach publicznych), itp.
   • Szkolenia rekrutacyjnego – przygotowującego uczniów do naboru (testów) do służb mundurowych.

UWAGI

   • Nauczyciele/opiekunowie grup – GRATIS (1 opiekun na 15 uczniów)
   • Szkolenia prowadzimy przez cały rok.
   • Po zakończonym obozie Szkoła otrzymuje film z przebiegu obozu, które to może wykorzystać jako prezentację lub promocję klas mundurowych lub szkoły podczas prowadzonego naboru uczniów do placówki oświatowej.
   • Po zakończonym szkoleniu szkoła oraz uczniowie mogą zamówić spersonalizowane kalendarze prezentujące zmagania uczniów na obozie wojskowym.
   • Zarezerwowanie/zabukowanie terminu następuje na podstawie potwierdzenia obozu i terminu pocztą na nasz adres e-mail kadetpl@op.pl Nie przyjmujemy rezerwacji telefonicznych !!!

JAK ZORGANIZOWAĆ OBÓZ

   1. USTAL JAKIE TEMATY I ZAGADNIENIA POWINNY BYĆ REALIZOWANE NA OBOZIE.
   1. ZADZWOŃ NA NUMER TEL.
    +48 600 485 813
    LUB NAPISZ NA:
    e-mail: kadetpl@op.pl
    I POWIADOM NAS O CHĘCI ZORGANIZOWANIA OBOZU SZKOLENIOWEGO.
   1. W CIĄGU 48 GODZIN OTRZYMASZ PEŁNĄ INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ ORGANIZACJI OBOZU ORAZ SKONTAKTUJE SIĘ Z TOBĄ NASZ PRZEDSTAWICIEL.
   1. ZREALIZUJEMY OBÓZ WEDŁUG NASZEGO LUB TWOJEGO PLANU.

 

MIEJSCE SZKOLENIA
WAŻNE

Szkolenia nasze prowadzimy w wybranych ośrodkach na terenie całej Polski – lub na wniosek Szkoły w miejscu możliwie jak najbliższym danej placówki oświatowej. Obóz prowadzony jest w formie stacjonarnej gdzie uczniowie korzystają z zakwaterowania i wyżywienia oraz nie stacjonarnie, w którym to szkolenie uczniów prowadzi się w pobliżu szkoły lub w szkole.

Przykładowe Ośrodki, w których prowadzimy szkolenie:
Woj. Śląskie – Siamoszyce (JURA)
Woj. Podkarpackie – Zwierzyń (BIESZCZADY)
Woj. Dolnośląskie – Międzygórze (SUDETY)
Woj. Dolnośląskie – Duszniki Zdrój (SUDETY)
Woj. Małopolskie – Jura – Jerzmanowice (JURA)
Woj. Małopolskie – Murzasichle (PODHALE)
Woj. Małopolskie – Niedzica (PIENINY)
Woj. Małopolskie – Siary Pałac (GORCE)

I wiele innych – które proponujemy organizatorowi obozu przed jego rozpoczęciem i otrzymując jego aprobatę.

Komentowanie jest wyłączone