O nas

Jesteśmy podmiotem zrzeszającym byłych i czynnych żołnierzy Wojska Polskiego, Straży Pożarnej oraz Policji, wykładowców, pedagogów, instruktorów, lekarzy i ratowników medycznych. Specjalizujemy się w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych na potrzeby oddziałów Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, Służby Celnej i Straży Granicznej. Jesteśmy częścią podmiotu Q11ND zajmującym się profesjonalnym szkoleniem grup wojskowych i policyjnych. Od 2011 roku poszerzyliśmy swój zakres szkolenia i objęliśmy nim również młodzież szkolną z klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych powołując KADET.PL
Nasi Instruktorzy zrzeszeni są w Polskim Związku Instruktorów Służb Mundurowych oraz w Stowarzyszeniu Instruktorów Służb Mundurowych.

Realizujemy swoje zadania poprzez działania proobronne na rzecz młodzieży przenosząc na ich grunt naszą wiedzę i umiejętności, wspierając w sposób praktyczny ich dążenie do zdobycia zawodu w służbach mundurowych.

Prowadzimy szkolenie ochotników na potrzeby przygotowania rezerw osobowych służb mundurowych, uczymy reagowania na zagrożenia militarne i nie militarne oraz przygotowujemy do udziału w systemie zarządzania kryzysowego Państwa. Współdziałamy z Organizacjami i Stowarzyszeniami obronnymi oraz z konkretnymi jednostkami z różnych rodzajów służb mundurowych i ratowniczych.

Nauczamy zgodnie z realnym i faktycznym szkoleniem żołnierzy w jednostkach wojskowych, Policji, PSP oraz Straży Granicznej.

Programy naszych szkoleń nie są zabawą ani grą militarną, lecz obrazują realistyczną formę szkoleń w służbach mundurowych opartych na kadrze szkoleniowej wywodzących się z tych służb oraz na programach szkoleń konkretnych formacji mundurowych.

Z uczniami nie bawimy się w wojsko, lecz tworzymy im konkretną służbę mundurową, z której działaniem zapoznają się w trakcie szkolenia, poprzez realizację wybranych zagadnień szkoleniowych z ich dziedziny.

Wszystkie tematy realizujemy tworząc w sposób jak najbardziej realistyczny scenariusze sytuacji dostosowanych do ćwiczonych zagadnień.

Szkolenia prowadzimy w warunkach poligonowych (pod namiotami) oraz w naszych wybranych przez szkołę ośrodkach szkoleniowych, na własnej – bogatej bazie sprzętowej i w oparciu o wykwalifikowanych instruktorów z danego rodzaju służby.

    

Stowarzyszenie Instruktorów Służb Mundurowych
 
    

Liga Obrony Kraju
 
 
   

Polski Związek Instruktorów Służb Mundurowych
 
 
   

1 Szkoła Bojowego Spadochroniarstwa

Komentowanie jest wyłączone