RODO

RODO
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) pragniemy poinformować, iż respektując przepisy prawa i mając na względzie szczególną dbałość o Państwa prawo do prywatności, pragniemy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
KADET.Pl z siedzibą w 42-523 Dąbrowa Górnicza ul. Ząbkowicka 142 NIP 629 165 10 98
Kontaktować się z nami można za pomocą email: kadetpl@op.pl lub telefonicznie.
Zbieramy tylko niezbędne dane takie jak dane Państwa placówki, które są nam niezbędne do realizacji naszych określonych celów.
Państwa dane będą udostępnione tylko tym podmiotom, które mają prawną delegację na dostęp do nich.
Nie gromadzimy ani nie tworzymy stałych baz danych – za wyjątkiem bazy księgowej. Wskazane dane pozyskujemy i przetwarzamy na bieżąco w zależności od występujących potrzeb a następnie po wykorzystaniu są usuwane.
Państwa dane wykorzystywane będą do takich działań jak:
• przesłanie oferty;
• przesyłanie pism i dokumentów według występujących potrzeb;
• przesyłanie dokumentacji szkoleniowej, rachunkowej i informacyjnej.
Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione innym podmiotom handlowym ani osobom nieuprawnionym.
Jako Administrator dokładam wszelkich możliwych starań, aby zapewnić wszelkie środki technicznej, fizycznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem innych osób niż uprawnionione.
Jeśli mają Państwo pytania lub jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych to prosimy o wysłanie nam takiej informacji na adres e-mail: kadetpl@op.pl.
Jeżeli nie chcecie Państwo abyśmy wykorzystywali Państwa danych- wskazanych powyżej – w naszej działalności proszę o poinformowanie nas za pomocą wiadomości e-mail na adres kadetpl@op.pl

Komentowanie jest wyłączone