PROSIMY !!!

Nie pobieramy od Państwa zaliczek ale PROSZĘ abyście Państwo odpowiedzialnie podejmowali decyzję o zabukowaniu terminu na obóz. Ośrodki żądają od nas wpłacania zaliczek na poczet rezerwowanych miejsc w ośrodkach i my takie zaliczki wpłacamy. Jeżeli Państwo zabukują obóz a potem odwołają bez znaczącej przyczyny to ośrodek nie zwraca nam zaliczki!!!

Komentowanie jest wyłączone